Zachęcamy uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz 1-3 gimnazjów z terenu gminy Przemęt do udziału w IX GMINNYM KONKURSIE WIEDZY Z ZAKRESU ZNAJOMOŚCI HISTORII I TRADYCJI REGIONU „Osiem wieków Ziemi Przemęckiej – bliżej historii, kultury i przyrody”. Konkurs odbędzie się 29 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 9:30 w sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie. Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy na temat Ziemi Przemęckiej. Zgłoszenia należy przesyłać (za pośrednictwem szkół) do dnia 22 listopada br. na adres Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie, ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

REGULAMIN
IX GMINNEGO KONKURSU WIEDZY
Z ZAKRESU ZNAJOMOŚCI HISTORII I TRADYCJI REGIONU
„Osiem wieków Ziemi Przemęckiej – bliżej historii,
kultury i przyrody”

1. Organizator:
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie,
ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt,
tel. 65 619-34-35,
e-mail: urszula.dopierala@gok.org.pl.

2. Termin i miejsce konkursu:
29 listopada 2016 r. (wtorek), godz. 9:30, sala GCKiB w Przemęcie, ul. Jagiellońska 16.

3. Cele konkursu
– popularyzacja wiedzy na temat Ziemi Przemęckiej,
– zainteresowanie uczniów tradycją, kulturą, historią, zabytkami Ziemi Przemęckiej,
– kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoim miejscem zamieszkania.

4. Uczestnicy konkursu i warunki uczestnictwa w konkursie:
– klasy 4 – 6 szkoły podstawowej,
– klasy 1 – 3 gimnazjum.

Do konkursu każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 3 uczniów z każdej kategorii wiekowej (3 osoby ze szkoły podstawowej, 3 osoby z gimnazjum).
Karty zgłoszenia oraz zgody na wyjazd należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 22 listopada 2016 r. na adres:

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie,
ul. Jagiellońska 16,
64-234 Przemęt

5. Przebieg konkursu:
Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:
Etap I – test.
Test (pytania wyboru i pytania otwarte) przeprowadzony będzie w sali GCKiB w Przemęcie. Czas trwania ok. 60 min.
Etap II – wyjazd do placówki muzealnej.
Po zakończeniu testu uczestnicy konkursu wezmą udział w wyjeździe do placówki muzealnej w Poznaniu.

Transport uczestników z Przemętu do muzeum i z powrotem zapewnia organizator konkursu.
O planowanej godzinie powrotu do Przemętu opiekunowie/rodzice poinformowani zostaną kilka dni przed wyjazdem tj. do dnia 25 listopada 2016 r.
Komisja konkursowa przyzna nagrody dla 3 najlepszych uczniów w każdej kategorii wiekowej. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody książkowe.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas sesji Rady Gminy Przemęt w styczniu 2017 r.

6. Lektury obowiązkowe to:
– Ziemniewicz K., „Przemęt – zarys dziejów”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 1991,
– „Kurier Przemęcki” roczniki 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016- dział historia,
– strona internetowa www.800.przemet.pl,

Lektury uzupełniające to:
– Ks. Magdziarz E., Ratajczak M., Przewodnik „Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie”, Wydawnictwo Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie, Przemęt 2011,
– Praca zbiorowa, „Osiem wieków Ziemi Przemęckiej” – materiały z konferencji popularnonaukowej, Wydawnictwo Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie, Przemęt 2010,
– Elżbieta Cherezińska, „Niewidzialna korona”, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2014,
– Krzysztof Koziołek, „Tam, gdzie czai się wiatr”, Wydawca: www.libro.poznan.pl, 2016,
– ulotki: „Na szlaku cysterskim” oraz „Przemęckie pałace i dwory”, Wydawnictwo Urząd Gminy Przemęt,

7. Wszelkich informacji udziela:
Instruktor kultury ds. artystycznych Urszula Dopierała, nr tel. 65 619-34-35

8. Konkurs przeprowadzony zostanie na etapie gminnym.

9. Dojazd uczestników konkursu we własnym zakresie.

10. Kwestie nie zawarte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Zapraszamy do udziału!